Om Klubben


STYRELSEN

Ordförande:

Anders Holmén

070-621 67 15

anders_h@

telia.com

Sekreterare:

Anders Ljungquist

070-282 08 17

anders.ljungquist@hotmail.com

Kassör:

Christina Ode

072-733 13 11

tina.ode@telia.se

Ledamot:

Ulrika SteringerKURSLEDARE

Kursledare & Kursansvarig:

Ulla-Britt Lidén

070-634 43 56

ulla-britt.liden@telia.com

Kursledare:

Kristina Ovanfors

073- 831 99 73

k_ovanfors@hotmail.com

Kursledare:

Anders Ljungquist

070-282 08 17

anders.ljungquist@hotmail.com

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER

Web-ansvarig:

Gunlis Stark

070-28 38 679

gunlis56@hotmail.com

Kontaktperson för Squaredanskommittén:

Per-Olof  Norenius

070-301 54 02

po.norenius@telia.com

MEDLEMS- OCH KURSAVGIFTER

Avgifterna betalas in till  PG 58 81 49 - 5

M e d l e m s a v g i f t e r

K u r s a v g i f t e r

Vuxen:              300 kr / år

Vuxen:            500 kr / termin

Vuxen:              150 kr / halvår

Ungdom:         250 kr / termin

Ungdom:           150 kr / år

Dansträning vuxen: 500 kr / termin

Ungdom:           75 kr / halvår

Dansträning ungdom: 250 kr / termin

Stödmedlem:    100 kr / år

Dansträning:     50 kr / tillfälle

KLUBBEN NU OCH DÅ...

25-ÅRS JUBILEUM

***

2016 firade vår squaredansförening 25 år!

Det firades på Via-gården med dans, mat och naturligtvis en jubileumstårta! Vi var ett 40- tal dansare och passade även på att graduera våra deltagare från vårens basickurs. På scenen callade den alltid lika uppskattade

Sven Nilsson från Östersund.SÅ HÄR BÖRJADE DET....


Inför höstterminen 1990 fick Karin Lindberg en förfrågan från Vuxenskolan om att i samarbete med dem starta en kurs i squaredans i Hudiksvall. Annons kom i tidningen och i oktober var vi ett gäng på 12 personer som började dansa.

Vi var 10 st. som var helt nybörjare. Karin, som då nyss fyllt 16 år, tog sig med stort tålamod an att lära oss

squaredans och den 25/5 -91 blev vi graduerade i Ö-vik.


Klubben Glada Hudik Squaredancers bildades vid ett möte 4/9 -91. På mötet valdes vår första styrelse som bestod av

tre personer. Mikael Amcoff ordförande, Eva Vallin kassör och Ulla-Britt Lidén sekreterare. Den nystartade klubben

hade 12 medlemmar, en del av dessa finns fortfarande kvar. Vi hade en topp 1996 med 84 medlemmar.


För närvarande består klubben av ca 30 st.


Samma höst startades en ny Basic kurs och Mainstream för oss andra. Verksamheten drevs då i egen regi.


Kurslokal har varierat på olika ställen i H-vall under årens lopp och under åren --94 – 98 hade vi även kurser på Bobygdsgården i Delsbo. Fr.o.m feb.-98 har vi hållit till med all verksamhet på Forsa Folkets Hus.

Då startade vi även samarbetet med Studiefrämjandet.


Den första dansen anordnades 24/4 -93 på Forsa FH med Kristian Äng som caller.

Karin Lindberg var instruktör och caller i klubben t.o.m 2004.


Linedance togs upp i verksamheten ht -98 och den 4/10 startade en kurs med 27 deltagare varav 10 st. var aktiva squaredansare. Sen dess har klubben bestått av två sektioner, en för squaredance och en för linedance.


*** OCH VI DANSAR VIDARE VARJE ONSDAG I FORSA FOLKETSHUS! ***